POSLIKANE PANJSKE KONČNICE

Poslikavanje panjskih končnic v izvorni tehniki pomeni postopke priprave materialov, pigmentov, barv in sledenje izvorni tehniki, ki je po moji pobudi vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Zaskrbljujoče pa ostaja dejstvo, da se v trgovinah množično prodajajo izdelki, ki ne sledijo tej izjemni kulturni dediščini in podcenjujejo našo zgodovino.

Čebelarji imamo lahko poleg ohranjevanja naravne dediščine še to prednost, da z izvorno tehniko poslikavanja panjskih končnic kot kulturno dediščino ohranjamo identiteto naroda.

Več o tem v novi izdaji Kranjske č'bele ... 

Posnetek ARTE TV

Režija: Leni Mérat

Panjske končnice: Anja Bunderla

Anja Bunderla, Arte TV, Leni Mérat