ANJA BUNDERLA

*Prof. likovne umetnosti, diplomirala pod mentorstvom profesorja Tomaža Gorjupa leta 2009

*Interpretatorka kulturne dediščine, razvid Ministrstva za kulturo

*NPK čebelarka

V mojih delih se odseva ljubezen do narave, kulturne dediščine, mitologije, skoraj pozabljenih veščin, starih modrosti in znanj, ki sežejo v različne razsežnosti. Povezujem čebelarstvo in umetnost.

Sem čebelarka, svet poslikanih panjskih končnic pa me je prevzel ob honorarnem delu v Čebelarskem muzeju v Radovljici. Ideje in poslikave izpred več sto let so enkrat enostavne, drugič bolj zapletene, vendar vedno pomensko zahtevne. V to izjemno kulturno dediščino se je mogoče v polnosti vživeti le s poznavanjem zgodovine, ljudske umetnosti in čebelarstva, v poznavanju teorije in prakse. Ob proučevanju starih del sem začela poustvarjati končnice na način, da so oživele v takšni podobi, kot so bile sveže naslikane pred več sto leti.

________________

Art teacher and interpreter of cultural heritage

Graduated under the mentorship of professor Tomaž Gorjup in 2009

 

My works reflect my love for nature, cultural heritage, mythology, almost forgotten skills, old wisdoms and skills. In recent years I have been linking beekeeping and art.

I am a beekeeper. I fell in love with the world of painted beehive panels while working at the Museum of Apiculture in Radovljica. The motifs and paintings from over one hundred years ago are sometimes simple, sometimes more complex, but always demanding in terms of meaning. It is only possible to fully experience this exceptional cultural heritage by knowing history, folk art and beekeeping; by knowing the theory and the practice. While studying the old works, I began to recreate panels in such a way that they came alive again in the same form in which they were freshly painted over one hundred years ago.

Poslikavanje, foto Therese Engels
STEMPEL%2520ANJA_edited_edited.png

Foto: Therese Engels

Čebele

Anja Bunderla

Podhom 39

4247 Zgornje Gorje

Slovenija

anja.bunderla@gmail.com

Razstavni prostor in čebelarstvo

Zgornje Gorje 100.

Če imate kakšno vprašanje ali se zanimate za ogled, mi pišite. / For any questions, translations and visit do not hesitate to write me.

Slikar v ateljeju, poslikava in foto Anja Bunderla
STEMPEL%2520ANJA_edited_edited.png