ČEBELARSTVO Anja Bunderla

V čebelarstvu se osredotočam predvsem na dobrobit čebel, ostalih opraševalcev, rastlin ter narave in biotske raznovrstnosti. Slovenija ima s tradicijo čebelarjenja z našo avtohtono čebelo kranjsko sivko (Apis mellifera carnica) bogato kulturno dediščino.

Moje čebelarstvo:

  • čebelji pridelki

  • pregledovanje medu: določanje vlage in elektro prevodnosti

  • določanje kubitalnega indeksa čebel

  • čebelarske ekskurzije in delavnice za učence, vodenje čebelarskih skupin

  • poslikavanje panjskih končnic po izvorni tradicionalni tehniki!

  • pobude za vpis čebelarske dediščine v Register žive kulturne dediščine (Prevozno čebelarstvo - tradicionalno slovensko čebelarjenje, Poslikavanje panjskih končnic, Lectarstvo, Vzreja rodovniških matic kranjskih sivk na plemenilnih postajah)

  • čebelarska umetnost